Budowa balaski plastikowe na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Projekotwanie ploty z Winylu na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Sztachety plastykowe na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements